prev
 • 4
  Trung Tâm Tin Học_ĐH.KHTN Đạt HUY CHƯƠNG VÀNG ĐÀO TẠO CNTT * 2014 *
 • 1
  TTTH Thông báo nghỉ trong đợt thi tuyển Quốc Gia *2015*
 • 2
  * 17/07/2015 * TTTH Tổng Khai Giảng các lớp Tin học Khóa 216
 • 3
  ** 17/07/2015 - TTTH Khai giảng lớp "Thư ký Văn Phòng" **
 • 4
  Trung Tâm Tin Học_ĐH.KHTN Đạt HUY CHƯƠNG VÀNG ĐÀO TẠO CNTT * 2014 *
 • 1
  TTTH Thông báo nghỉ trong đợt thi tuyển Quốc Gia *2015*
 • 2
  * 17/07/2015 * TTTH Tổng Khai Giảng các lớp Tin học Khóa 216
next
Giới thiệu

 

1/ Khai giảng xem   Tại đây 

 Hinh Banner

 

 

2/ Xây dựng Ứng dụng Quản lý với Ms.Access Tại đây 

 

Hinh Banner