prev
 • 4
  "Vượt vũ môn" cùng học viên các lớp Lập trình di động
 • 1
  *** Thông báo nghỉ Lễ 02/09
 • 2
  ** 15/09/2014: TTTH Tổng Khai Giảng các lớp Tin học Khóa 209
 • 3
  Trung Tâm Tin Học_ĐH.KHTN Đạt HUY CHƯƠNG VÀNG ĐÀO TẠO CNTT * 2014 *
 • 4
  "Vượt vũ môn" cùng học viên các lớp Lập trình di động
 • 1
  *** Thông báo nghỉ Lễ 02/09
 • 2
  ** 15/09/2014: TTTH Tổng Khai Giảng các lớp Tin học Khóa 209
next
Giới thiệu

Hinh Banner

 

 

1/ Khai giảng khóa 209 - Ngày 15/09/2014   Tại đây    

KHAI GIẢNG BỔ SUNG CÁC LỚP LẬP TRÌNH - CSDL NGÀY 22/08/2013

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------


2/ Khai giảng tại cơ sở LINH TRUNG - Q. THỦ ĐỨC   Tại đây 

KHAI GIẢNG BỔ SUNG CÁC LỚP LẬP TRÌNH - CSDL NGÀY 22/08/2013