prev
 • 3
  Trung Tâm Tin Học_ĐH.KHTN Đạt HUY CHƯƠNG VÀNG ĐÀO TẠO CNTT * 2014 *
 • 1
  * 24/10/2014 * TTTH Tổng Khai Giảng các lớp Tin học Khóa 210
 • 2
  ** 24/10/2014 - Khai giảng Lớp "Xây dựng Ứng dụng Quản lý với Ms.Access"
 • 3
  Trung Tâm Tin Học_ĐH.KHTN Đạt HUY CHƯƠNG VÀNG ĐÀO TẠO CNTT * 2014 *
 • 1
  * 24/10/2014 * TTTH Tổng Khai Giảng các lớp Tin học Khóa 210
 • 2
  ** 24/10/2014 - Khai giảng Lớp "Xây dựng Ứng dụng Quản lý với Ms.Access"
next
Giới thiệu

1/ Khai giảng khóa 210 - Ngày 24/10/2014   Tại đây    

KHAI GIẢNG BỔ SUNG CÁC LỚP LẬP TRÌNH - CSDL NGÀY 22/08/2013

 

Hinh Banner

 

 

2/ Khai giảng tại cơ sở LINH TRUNG - Q. THỦ ĐỨC   Tại đây 

KHAI GIẢNG BỔ SUNG CÁC LỚP LẬP TRÌNH - CSDL NGÀY 22/08/2013

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------