prev
 • 3
  Trung Tâm Tin Học_ĐH.KHTN Đạt HUY CHƯƠNG VÀNG ĐÀO TẠO CNTT * 2014 *
 • 1
  Thông báo nghỉ Tết Dương Lịch * 01 & 02/01/2015*
 • 2
  * 12/01/2015 * TTTH Tổng Khai Giảng các lớp Tin học Khóa 212
 • 3
  Trung Tâm Tin Học_ĐH.KHTN Đạt HUY CHƯƠNG VÀNG ĐÀO TẠO CNTT * 2014 *
 • 1
  Thông báo nghỉ Tết Dương Lịch * 01 & 02/01/2015*
 • 2
  * 12/01/2015 * TTTH Tổng Khai Giảng các lớp Tin học Khóa 212
next
Giới thiệu

1/ Khai giảng khóa 212 - Ngày 12/01/2015   Tại đây    

KHAI GIẢNG BỔ SUNG CÁC LỚP LẬP TRÌNH - CSDL NGÀY 22/08/2013

 

Hinh Banner

 

 

 

2/ Xây dựng Ứng dụng Quản lý với Ms.Access Tại đây 

 

Hinh Banner