prev
 • 3
  Trung Tâm Tin Học_ĐH.KHTN Đạt HUY CHƯƠNG VÀNG ĐÀO TẠO CNTT * 2014 *
 • 1
  * 01/06/2015 * TTTH Tổng Khai Giảng các lớp Tin học Khóa 215
 • 2
  ** 01/06/2015 - TTTH Khai giảng lớp "Thư ký Văn Phòng" **
 • 3
  Trung Tâm Tin Học_ĐH.KHTN Đạt HUY CHƯƠNG VÀNG ĐÀO TẠO CNTT * 2014 *
 • 1
  * 01/06/2015 * TTTH Tổng Khai Giảng các lớp Tin học Khóa 215
 • 2
  ** 01/06/2015 - TTTH Khai giảng lớp "Thư ký Văn Phòng" **
next
Giới thiệu

 

1/ Khai giảng khóa 213 - Ngày 09/03/2015   Tại đây 

 Hinh Banner

 

 

2/ Xây dựng Ứng dụng Quản lý với Ms.Access Tại đây 

 

Hinh Banner